ارگانیک یعنی طبیعت ناب…

کشاورزی ارگانیک با رعایت چهار اصل سلامت، مراقبت، اصول اکولوژیک و انصاف چند دلیل مهم را برای حمایت و استفاده از محصولات ارگانیک مورد توجه قرار می‌دهد.
– پاکسازی هوا، آب، خاک و بدن از مواد شیمیایی
– طعم بهتر و حقیقی‌تر
– حمایت از خانواده کشاورزان
– پرهیز از روش‌های عجولانه و ضعیف در تولید مواد غذایی
– حمایت از محصولات محلی
– حمایت از گوناگونی جانداران
– کاهش مقدار سموم و محافظت از نسل‌های آینده
– جشن پاکسازی و سالم سازی

ارگانیک یعنی تولید شده بدون سم ،کود و مواد افزودنی ، شیمیایی پایه نفتی و مضر همراه با حفظ محیط زیست و منابع طبیعی

اهمیت کشاورزی ارگانیک
با توجه به افزایش مصرف کود و آفت کش هایی که پیامد آنها زوال باروری خاک، سلامتی و آلودگی هوا، آب و غذا است، نگرانی های روز افزونی درباره محیط زیست جهانی ایجاد شده و مفهوم کشاورزی ارگانیک اهمیت فرآینده ای در راستای توسعه کشاورزی پایدار و بوم سازگار در سرتاسر جهان پیدا کرده است. کشاورزی ارگانیک بر پایه استفاده ازنهاده های ارگانیک طبیعی و درون مزرعه ای چون کود دامی تازه، کمپوست، کود سبز، کنجاله و ضایعات فرآوری مواد غذایی و همچنین کنترل زیستی آفات همراه با کمترین استفاده از مواد معدنی طبیعی برای تقویت نظام زراغی- افتصادی مزرعه و بهبود فعالیت های زیستی خاک استوار است.

از منظر توسعه، اهداف اصلی که برای کشاورزی ارگانیک در نظر گرفته می شود شامل موارد ذیل است:
• پایداری اقتصادی کشاورزی
• ارزش افزوده تولیدات
• شرایط کاری خوب برای تولید کنندگان و خانوار آنان
• طراحی بازار و تجارت مشخص تضمین عرضه غذا
• تامین نیازهای محلی
• توازن جنسیتی
• تولید محصولات سالم و عاری از بقایا
• احترام به فرهنگ محلی
• طعم و کیفیت خوب
• سرمایه گذاری کم
• بهترین استفاده از منابع محلی
• توازن زیست بوم
• عدم آلودگی شیمیایی
• حفظ تنوع زیستی
• نهاده های خارجی کم
• حفظ منابع طبیعی
• حاصلخیزی بالای خاک
• بازده خوب و مداوم
• حفظ و بهبود چشم انداز طبیعی و نظام بوم شناختی/زراعی
• اجتناب از اسراف و آلودگی منابع طبیعی
• به حداقل رساندن مصرف انرژی و منابع غیر تجدید پذیر
• تولید مقادیر کافی غذای سالم مغذی و با کیفیت بالا
• تایید دانش بومی و نظام های زراعی سنتی
• مشارکت و توسعه پایدار فعالیت ها از طریق تشکل های محلی و شبکه های توانمند محلی
• کاهش هزینه ها و افزایش درآمد در فرآیند بهره برداری و تولید.
• حفظ اکوسیستم های طبیعی، پایداری طبیعی سلامت تولید کننده و مصرف کننده.
• حفظ و ارتقاء حاصلخیزی دراز مدت خاک
• ترغیب چرخه های زیستی درون مزرعه، بویژه چرخه مواد غذایی
• تامین عرضه ازت با بکارگیری گسترده از گیاهان تثبیت کننده ازت
• حفظ نباتات زیستی مبتنی بر پیشگیری بجای درمان
• تنوع ارقام محصول و گونه های حیوانات، متناسب با شرایط محلی
• دامداری متناسب با نیازهای حیوانات
• تنظیم گنندگان رشد مصنوعی منع کودهای شیمیایی، حفظ نباتات، هورمون ها
• منع حصولات مهندسی ژنتیک
• منع شیوه ها، افزودنیها و مواد اولیه مصنوعی یا مضر در صنایع غذایی

منبع:zubintea.com