استاندارد ها

شرکتهای گواهی دهنده ارگانیک

تعریف

شرکتهای گواهی دهنده ارگانیک:با آشکار شدن اثرات مثبت کشاورزی ارگانیک شامل منافع زیست محیطی و بهداشتی در کنار منافع مالی، کشاورزی ارگانیک باعث افزایش تعداد مصرف کنندگانی شد که به دنبال یک محصول سالم و بدون مواد شیمیایی بودند. مصرف کنندگان با آگاهی از نتایج و اثرات سوء استفاده از محصولات شیمیایی و سم پاشی شده به مصرف محصولات ارگانیک روی آورده و روز به روز به تعداد طرفداران محصولات ارگانیک افزوده می شود. چرا که با اطمینان از سلامت محصول و عدم مصرف مواد شیمیایی در رشد و نمو محصولات، آنها را مورد استفاده قرار می دهند.
با بیشتر شدن تقاضا برای محصولات ارگانیک، بازار استانداردها، گواهی ها و قوانین نیز گرم شد.
تولیدات ارگانیک گواهی شده، باید تمام مراحل تولید، بسته بندی و فرآوری را زیر نظر اعضای گواهی دهنده طی کرده باشند.
گواهی ارگانیک چیست؟

گواهی ارگانیک (Organic Certificate) یک محصول یعنی اینکه این محصول، فرآیندهای ارگانیک را طی کرده باشند. این گواهی اسم شرکت گواهی دهنده و نوع استاندارد آن را مشخص می نماید.
چارچوب اصلی استانداردها در رابطه با تولید محصولات ارگانیک توسط سازمان بین المللی کشاورزی ارگانیک (IFOAM) تنظیم میشود و سپس این سازمان استانداردها را به تأیید سازمان های ملی، همچنین سازمان های اجرایی می رساند تا بدین ترتیب، نسبت به تجارت بین المللی محصولات ارگانیک اقدام شود.
سازمان IFOAM در سال ۱۹۷۹ تأسیس شد که در سطح اروپا در رابطه با محصولات ارگانیک فعالیت دارد، هدف IFOAM ایجاد یک علامت ارگانیک جهانی به دور از هر گونه قید ملی یا اتحادیه ای است. علاوه بر این IFOAM با برگزاری کنفرانس ها، سمینارها و انتشار مجلات علمی به زبانهای مختلف، زمینه تبادل اطلاعات و نظریات را فراهم می سازد. تعدادی از شرکتهای گواهی دهنده ارگانیک عبارتند از:
۱. انگلستان: انجمن خاک انگلستان (SOIL ASSOCIATION ORGANIC STANDARD)یکی از اولین سازمان های غیر دولتی در حیطه محیط زیست می باشد که ایجاد کننده استانداردهای ارگانیک بوده و در سال ۱۳۶۴ تأسیس  و بیش از ۲۷۰۰۰ عضو دارد و بیش از ۸۰% از تولیدات انگلستان را گواهی مینماید.
۲. انگلستان: استاندارد DEFRA
۳. استرالیا: استاندارد ارگانیک NASSA
۴. اتحادیه اروپا: استاندارد EU- ECO(Department for Environment, Food and Rural Affairs)
۵. هندوستان: استاندارد NPOP 
(National Program For Organic Production)
۶. ایالات متحمد: استاندارد NOP 
(National Organic Program)
۷. کانادا: استاندارد COR
 ۸. ایران : استاندارد ۱۱۰۰۰ سازمان استاندارد ملی ایران